سیستم های دوربین مداربسته دارای 2 استاندارد بین المللی هستند. این استانداردها عبارتند از استاندارد IP و استاندارد IK. درجه استاندارد در انواع دوربین ها متفاوت است. درجه این استانداردها با یکسری ارقام نمایش داده می شود. IP67 چیست؟ IP54 چیست؟ IP68 چیست؟ هر یک از این استاندارها نشان دهنده میزان مقاومت دوربین در برابر ضربات فیزیکی، رطوبت، آب و هوا و… است. یکی از عوامل مهم در انتخاب دوربین مداربسته استانداردهای IK و IP است. در ادامه به کاربرد استاندارد IP و IK، جدول استانداردها و… می پردازیم.

IK مخفف چیست؟

IK در دوربین مداربسته مخفف عبارت Impact Protection به معنای حفاظت از ضربه است. استاندارد IK یک استاندارد بین المللی است که میزان مقاومت دوربین در برابر ضربه را مشخص می کند. دوربین های مداربسته دارای ویژگی های مختلفی هستند. یکی از ویژگی های مهم دوربین های مداربسته استاندارد IK است. زیرا دوربین هایی که در فضاهای بیرونی نصب می شوند ممکن است در معرض ضربه فیزیکی و یا خرابکاری قرار گیرند. این استاندارد معمولا با یک عدد در کنار حروف IK نمایش داده می شود. هر چه میزان این عدد بیشتر باشد نشان دهنده مقاومت بیشتر دوربین در برابر ضربات فیزیکی است.

جدول استاندارد IK دوربین مداربسته:

میزان استاندارد IK در دوربین مداربسته بین 00 و 10 است. این استاندارد ممکن است با عبارت Vendal Proof نیز مشخص شود. این اعداد هر کدام نشان دهنده میزان مقاومت مشخصی هستند که در ادامه آن ها را ذکر می کنیم.

استاندارد IK میزان مقاومت
IK00 عدم مقاومت دستگاه در برابر ضربات
IK01 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 5.6 سانتی متری
IK02  مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از ارتفاع 8 سانتی متری
IK03 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 14 سانتی متری
IK04 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 20 سانتی متری
IK05 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 28 سانتی متری
IK06  مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 40 سانتی متری
IK07 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 500 گرمی از فاصله 40 سانتی متری
IK08 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 1.7 کیلوگرمی از فاصله 29.5 سانتی متر
IK09 مقاومت دستگاه در برابر یک شی 5 کیلوگرمی از فاصله 20 سانتی متری
IK10 مقاومت دستگاه در برابر یک شی 5 کیلوگرمی از فاصله 40 سانتی متری

جدول استاندارد IK دوربین مداربسته:

میزان استاندارد IK در دوربین مداربسته بین 00 و 10 است. این استاندارد ممکن است با عبارت Vendal Proof نیز مشخص شود. این اعداد هر کدام نشان دهنده میزان مقاومت مشخصی هستند که در ادامه آن ها را ذکر می کنیم.

استاندارد IK میزان مقاومت
IK00 عدم مقاومت دستگاه در برابر ضربات
IK01 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 5.6 سانتی متری
IK02  مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از ارتفاع 8 سانتی متری
IK03 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 14 سانتی متری
IK04 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 20 سانتی متری
IK05 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 28 سانتی متری
IK06  مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 250 گرمی از فاصله 40 سانتی متری
IK07 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 500 گرمی از فاصله 40 سانتی متری
IK08 مقاومت دستگاه در برابر سقوط یک شی 1.7 کیلوگرمی از فاصله 29.5 سانتی متر
IK09 مقاومت دستگاه در برابر یک شی 5 کیلوگرمی از فاصله 20 سانتی متری
IK10 مقاومت دستگاه در برابر یک شی 5 کیلوگرمی از فاصله 40 سانتی متری

کاربرد استاندارد IK چیست؟

در محیط های بیرونی اغلب احتمال وجود خرابکاری از سوی سارقان وجود دارد. با مقاوم بودن دوربین از آسیب و از دست رفتن تصاویر در صورت وارد شدن ضربه به دوربین جلوگیری می شود. از دوربین هایی با استاندارد IK بالا معمولا در محیط هایی با احتمال وقوع جرم و خشونت مانند استادیوم ها، زندان ها و… استفاده می شود.

Ingress protection چیست؟

Ingress protection به معنای مقاومت در برابر نفوذ است. یکی دیگر از استانداردهای مهم در دوربین مداربسته مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار، آب، مایعات و… است. این استاندارد با حروف IP نمایش داده می شود. به عبارت دیگر IP مخفف عبارت Ingress protection است. این استاندارد همراه با دو عدد در مقابل حروف IP مانند IP65 یا IP66 نمایش داده می شود. هر یک از این اعداد نشانگر مقاومت دستگاه در برابر عامل مشخصی است. عدد اول از سمت چپ نشان دهنده مقاومت دوربین در برابر نفوذ گرد و غبار و عدد دوم نشان دهنده مقاومت دوربین در برابر نفوذ مایعات است. هر چه میزان هر یک از این اعداد بیشتر باشد، مقاومت دوربین در برابر گرد و غبار و آب نیز بیشتر است.

جدول استاندارد IP

رقم اول استاندارد IP از سمت راست ( مقاومت در برابر گرد و غبار و یا اجسام جامد)

رقم اول میزان مقاومت در برابر گرد و غبار یا اجسام جامد
0 عدم مقاومت دوربین در برابر اجسام جامد
1 مقاومت در برابر نفوذ اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر (دسترسی غیر مجاز سطوح بزرگ بدن)
2 مقاومت در برابر نفوذ اجسام با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر (انگشت یا جسم های دارای قطر متوسط)
3 مقاومت در برابر نفوذ اجسام با قطر بزرگتر از 2.5 میلیمتر (اجسام دارای قطر کم)
4 مقاومت در برابر نفوذ اجسام با قطر بزرگتر از 1 میلیمتر (اجسامی مانند سیم یا نوار)
5 مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار بسیار زیاد، به طوری که گرد و غبار به سادگی وارد بدنه نمی شود.
6 مقاومت کامل در برابر ورود گرد و غبار و ریز گرد

رقم دوم استاندارد IP (مقاومت در برابر ورود مایعات)

رقم دوم میزان مقاومت در برابر ورود مایعات
0 عدم مقاومت در برابر مایعات
1 مقاومت در برابر نفوذ قطرات عمودی بر روی بدنه
2 مقاومت در برابر نفوذ قطرات با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود
3 مقاومت در برابر پاشیدن آب با زاویه 60 درجه نسبت به خط عمود
4  مقاومت در برابر پاشیدن آب در هر زاویه و هر جهت
5 مقاومت در برابر پاشیدن آب با فشار از هر جهت
6 مقاومت در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد در همه جهات
7 مقاومت در برابر غوطه ور شدن دستگاه در آب در مدت زمان محدود
8 مقاومت در برابر غوطه ور شدن دستگاه در آب به صورت دائمی
 • IP67 چیست؟ در IP67 عدد اول میزان مقاومت دوربین در مقابل اجسام جامد مانند گرد و غبار و عدد دوم نشان دهنده نفوذپذیری دوربین در مقابل مایعات است. این استاندارد دارای مقاومت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار و دارای مقاومت در برابر غوطه ور شدن دوربین در آب برای مدت محدود است.
 • IP68 چیست؟ بالاترین استاندارد در دوربین های مداربسته مربوط به دوربین هایی است که دارای استاندارد IP68 هستند. این دوربین ها در مقابل ورود گرد و غبار به طور کامل مقاوم بوده و قابلیت غوطه ور شدن در آب به صورت دائمی را دارند.
 • IP65 چیست؟ دوربین های IP65 نیز در مقابل ورود گرد و غبار و اجسام جامد دارای مقاومت کامل هستند. این دوربین ها در برابر نفوذ مایعات دارای درجه شماره 5 یعنی پاشیدن آب با فشار هستند. از دوربین های مداربسته با این استاندارد می توان در محیط های بیرونی استفاده کرد. اما توصیه می شود از این دوربین ها در محیط هایی با رطوبت و امکان پاشیده شدن آب زیاد استفاده نکنید.
 • IP54 چیست؟ استاندارد IP54 نشان دهنده مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار زیاد و مقاومت دوربین در برابر پاشیدن آب از هر جهت است.

مقایسه دوربین های IP65، IP66 و IP67

اغلب دوربین های مداربسته دارای استاندارد IP65، IP66 و IP67 هستند. دوربین های IP66 و IP67 دارای محافظت خوبی در مقابل رطوبت و مقاومت کامل در برابر اجسام جامد هستند. به عبارت دیگر در این استاندارد امکان ورود هیچ گونه جسم جامد و گرد و غباری به بدنه این دوربین ها وجود ندارد. دوربین های دارای استاندارد IP65 همانند استاندارد IP66 و IP67 دارای بالاترین میزان مقاومت در برابر اجسام جامد هستند. اما در برابر ورود مایعات به دوربین از استانداردهای ذکر شده ضعیف تر هستند.

در برخی از مواقع ممکن است دوربین دارای حرف سوم نیز باشد. در این صورت هر یک از حروف زیر، معنای مشخصی دارند. این حروف نشان دهنده حفاظت و مقاومت اضافه دوربین است.

 • F: مقاومت در برابر روغن
 • H: دستگاه ولتاژ بالا
 • M: دستگاه در زمان تست آب در حال حرکت بوده است.
 • S: دستگاه در زمان تست آب بی حرکت بوده است.
 • W: شرایط آب و هوایی خاص

کاربرد استاندارد IP

همانطور که گفته شد این استاندارد نشان دهنده مقاومت دوربین مداربسته در مقابل اجسام جامد و مایع است. میزان مقاومت دوربین در مقابل این عوامل به نوع کاربری و موقعیت دوربین ها بستگی دارد. کاربرد استاندارد IP در دوربین مداربسته عبارت است از:

 • استفاده از استاندارد IP در مناطقی با وجود باد و گرد و غبار به طور دائم و جلوگیری از ورود اجسام و مایعات به داخل بدنه دوربین
 • استفاده از دوربین در محیط های بیرونی که احتمال چکه آب، باریدن باران و برف وجود دارد.
 • در مدرسه ها و یا مهدکودک ها که احتمال پاشیدن آب به دوربین از سمت کودکان وجود دارد.
 • پروژه هایی که از جت های آب با فشار زیاد برای تمیز کردن استفاده می کنند. در این پروژه ها احتمال پاشیده شدن آب با فشار به دوربین وجود دارد.
 • مناطقی که احتمال سیل در آن ها وجود دارد.
 • استفاده در استخرها و یا پارک های آبی
 • و….
امتیاز شما به این مطلب چند است؟ 🙂