پیکسل و مگاپیکسل دوربین مداربسته چیست؟

در هنگام خرید دوربین مداربسته قطعا با عبارت مگاپیکسل مواجه می شوید. مگاپیکسل دوربین مداربسته چیست؟ بالاترین کیفیت دوربین [...]