استاندارد IP چیست؟ استاندارد IK چیست؟

2022-08-09T13:07:43+04:30By |

سیستم های دوربین مداربسته دارای 2 استاندارد بین المللی هستند. این استانداردها عبارتند از استاندارد IP و استاندارد IK. درجه استاندارد در انواع دوربین ها متفاوت است. درجه این .....