استاندارد IP چیست؟ استاندارد IK چیست؟

سیستم های دوربین مداربسته دارای 2 استاندارد بین المللی هستند. این استانداردها عبارتند از استاندارد IP و استاندارد IK. [...]