DNR چیست؟

کیفیت تصویر در دوربین های مداربسته بسیار مهم است. زیرا هر چه تصویر از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، تشخیص و [...]