DNR چیست؟

2022-09-12T16:20:43+04:30By |

کیفیت تصویر در دوربین های مداربسته بسیار مهم است. زیرا هر چه تصویر از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، تشخیص و جزئیات در آن بهتر و بیشتر است. یکی از مشکلات .....