انواع کابل تصویر دوربین مداربسته

2023-08-07T18:24:54+04:30By |

برای نصب دوربین مداربسته از انواع کابل ها برای تغذیه و دریافت اطلاعات استفاده می شود. نوع کابل های مصرفی را آنالوگ و یا تحت شبکه بودن دوربین ها .....