افزایش هارد دوربین مداربسته چگونه است؟

اطلاعات و فیلم های دوربین مداربسته در هارد دیسک ذخیره می شوند. مدت زمان ذخیره فیلم دوربین مداربسته به [...]