پیکسل و مگاپیکسل دوربین مداربسته چیست؟

2023-02-01T12:09:54+03:30By |

در هنگام خرید دوربین مداربسته قطعا با عبارت مگاپیکسل مواجه می شوید. مگاپیکسل دوربین مداربسته چیست؟ بالاترین کیفیت دوربین چند مگاپیکسل است؟ هر مگاپیکسل چند پیکسل است؟ ممکن است .....