قطع ضبط دوربین مداربسته + نرم افزار از کار انداختن دوربین مداربسته

2022-11-14T14:42:14+03:30By |

دوربین های مداربسته به منظور حفظ امنیت و نظارت مورد استفاده قرار می گیرند. حال برخی از مجرمان با استفاده از روش هایی اقدام به از کار انداختن دوربین .....