قطع ضبط دوربین مداربسته + نرم افزار از کار انداختن دوربین مداربسته

دوربین های مداربسته به منظور حفظ امنیت و نظارت مورد استفاده قرار می گیرند. حال برخی از مجرمان با [...]