زاویه دید دوربین مداربسته (Adjustment Range) چیست؟

منظور از زاویه دید دوربین چیست؟ هر یک از دوربین های مداربسته با توجه به نوع و ویژگی های [...]