زاویه دید دوربین مداربسته (Adjustment Range) چیست؟

2023-02-13T17:14:48+03:30By |

منظور از زاویه دید دوربین چیست؟ هر یک از دوربین های مداربسته با توجه به نوع و ویژگی های خود، قابلیت نمایش محدوده ای مشخص را دارد. محدوده ای .....