نحوه بازبینی (Playback) فیلم دوربین مداربسته

2022-11-28T13:54:27+03:30By |

یکی از قابلیت های مهم در دوربین های مداربسته بازبینی فیلم دوربین مداربسته است. در زمان وقوع حادثه با مرور فیلم دوربین مداربسته می توان جزئیات حادثه را مشاهده .....