نحوه کار دوربین چراغ قرمز و دوربین کنترل سرعت

2023-08-21T17:11:49+04:30By |

یکی از دلایل مهم در حوادث رانندگی، عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز است. برای نظارت و ثبت تخلفات راهنمایی رانندگی دوربین هایی در سر تا سر .....