فیش BNC چیست؟ قیمت و انواع

فیش BNC چیست؟ BNC مخفف Bayonet Neill Concelman Connector است. فیش یا کانکتور بی ان سی فیشی است که در [...]