برد دید در شب دوربین مداربسته چه مقدار است و به چه عواملی بستگی دارد؟

2022-09-06T17:08:08+04:30By |

برد مفید در دوربین های مداربسته با توجه به نوع و مدل دوربین متفاوت است. برد دید در شب در دوربین های مداربسته به معنی عمق دیدی است که .....