حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته

در برخی از موارد ممکن است مجبور به حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته شوید. اگر مجبور به برداشتن [...]