حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته

2022-04-27T14:30:32+04:30By |

در برخی از موارد ممکن است مجبور به حذف بخشی از فیلم دوربین مداربسته شوید. اگر مجبور به برداشتن فیلم از دوربین مداربسته باشیم باید بدانیم چگونه فیلم ضبط .....