نحوه بازبینی (Playback) فیلم دوربین مداربسته

یکی از قابلیت های مهم در دوربین های مداربسته بازبینی فیلم دوربین مداربسته است. در زمان وقوع حادثه با [...]