نصب دوربین پلاک خوان

دوربین پلاک خوان با وجود قابلیت هایی چون تشخیص، تصویر برداری و ایجاد آلارم راه حلی برای شناسایی خودروهایی [...]