دوربین مداربسته بولت چیست؟

دوربین مداربسته بولت چیست؟ کاربرد آن چیست؟ بولت به معنای لوله و گلوله است.دوربین بولت تیاندی ظاهری استوانه ای شکل [...]