دستگاه DVR چند دوربین را ساپورت می کند؟

سیستم دوربین مداربسته از اجزای مختلفی تشکیل شده است. DVR یکی از مهم ترین اجزا در دوربین های مداربسته است. [...]