دستگاه DVR چند دوربین را ساپورت می کند؟

2022-08-03T10:45:56+04:30By |

سیستم دوربین مداربسته از اجزای مختلفی تشکیل شده است. DVR یکی از مهم ترین اجزا در دوربین های مداربسته است. DVR مخفف Digital Video Recorder است. تصاویر در دوربین های .....