حداقل نور مورد نیاز دوربین مداربسته Min Illumination

2022-10-19T14:07:09+03:30By |

کاربران سیستم های مداربسته به دنبال دریافت تصاویر با کیفیت هستند. در صورت رعایت نکاتی مانند انتخاب محل مناسب دوربین مداربسته، ارتفاع نصب دوربین مداربسته، تامین نور کافی و... .....