جلوگیری از هشدار کاذب در دوربین مداربسته

دوربین های مداربسته دارای قابلیت های بسیاری هستند. به طور مثال قابلیت هشدار در دوربین مداربسته یکی از این [...]