جلوگیری از هشدار کاذب در دوربین مداربسته

2022-09-03T11:22:13+04:30By |

دوربین های مداربسته دارای قابلیت های بسیاری هستند. به طور مثال قابلیت هشدار در دوربین مداربسته یکی از این موارد است. با استفاده از این قابلیت می توان از .....