مفهوم شاتر در دوربین مداربسته چیست؟

برای تشکیل تصویر و فیلم در دوربین های مداربسته به نور نیاز است. دوربین ها برای ثبت تصاویر باید برای [...]