مفهوم شاتر در دوربین مداربسته چیست؟

2022-05-25T13:36:38+04:30By |

برای تشکیل تصویر و فیلم در دوربین های مداربسته به نور نیاز است. دوربین ها برای ثبت تصاویر باید برای مدت زمان مشخصی اجازه تابیده شدن نور به فیلم را .....