تفاوت در دستگاه DVR نوع N و P چیست؟

2022-09-11T14:53:34+04:30By |

استفاده از دوربین های مداربسته یکی از مهم ترین راه کارهای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت است. همچنین سیستم دوربین مداربسته در پروژه های نظارتی نیز بسیار پرکاربرد .....