تفاوت در دستگاه DVR نوع N و P چیست؟

استفاده از دوربین های مداربسته یکی از مهم ترین راه کارهای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت است. همچنین [...]