انواع کابل تصویر دوربین مداربسته

2024-02-07T15:28:01+03:30By |

برای نصب دوربین مداربسته از انواع کابل ها برای تغذیه و دریافت اطلاعات استفاده می شود. نوع کابل های مصرفی را آنالوگ و یا تحت شبکه بودن دوربین ها .....