بهترین محل نصب دستگاه ضبط دوربین مداربسته کجاست؟

2022-09-11T10:45:02+04:30By |

هنگام نصب دوربین مداربسته باید نکاتی مانند بهترین محل نصب دوربین مداربسته، کابل کشی، ارتفاع نصب دوربین مداربسته و... مورد توجه قرار گیرند. نصب دوربین مداربسته باید به صورتی باشد .....