بهترین محل نصب دستگاه ضبط دوربین مداربسته کجاست؟

هنگام نصب دوربین مداربسته باید نکاتی مانند بهترین محل نصب دوربین مداربسته، کابل کشی، ارتفاع نصب دوربین مداربسته و... مورد [...]