برد مفید دوربین مداربسته چقدر است؟

دوربین مداربسته تا چند متر فیلم میگیره؟ بسیاری از مشتریان هنگام خرید دوربین مداربسته به دنبال اطلاع از برد [...]