از کجا بفهمیم دوربین مداربسته روشن است؟

از کجا بفهمیم دوربین مداربسته روشن است یا خیر؟ از کجا بفهمیم دوربین کار گذاشته شده؟ دوربین مداربسته تا [...]