از کجا بفهمیم دوربین مداربسته روشن است؟

2022-08-13T12:25:14+04:30By |

از کجا بفهمیم دوربین مداربسته روشن است یا خیر؟ از کجا بفهمیم دوربین کار گذاشته شده؟ دوربین مداربسته تا چند متر فیلم میگیره؟ ممکن است این سوالات برای هر .....