رک دوربین مداربسته چیست؟

2022-08-16T10:18:21+04:30By |

سیستم دوربین های مداربسته دارای تجهیزاتی شامل سوئیچ، دستگاه DVR، دستگاه NVR، دستگاه XVR روتر و... است. اگر هر یک از این تجهیزات در نقاط مختلف نصب شوند، احتمال .....