رک دوربین مداربسته چیست؟

سیستم دوربین های مداربسته دارای تجهیزاتی شامل سوئیچ، دستگاه DVR، دستگاه NVR، دستگاه XVR روتر و... است. اگر هر [...]