بازیابی رمز دوربین مداربسته و ریست پسورد DVR و NVR

2022-06-01T12:44:24+04:30By |

هر یک از سیستم های دوربین مداربسته برای حفظ امنیت دستگاه از یوزر و پسورد استفاده می کنند. به طور کلی در سیستم دوربین مداربسته یک رمز و نام .....