نمایندگی تیاندی در کرمانشاه

استان کرمانشاه به عنوان یکی از سکونت‌گاه‌های مهم مادها- بر سر مسیرهای ارتباطی مهمی چون جاده ابریشم قرار داشت. [...]