نمایندگی تیاندی در کردستان

کردستان سرزمین سردی است که مردمانش دلی گرم دارند و میزبانی‌شان زبانزد است. در شهر زیبای کردستان برای جلوگیری [...]