نمایندگی تیاندی در همدان

در شهر زیبای همدان برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری چون سرقت،گم شدن کودکان و... نیاز به نصب دوربین مداربسته [...]