نمایندگی تیاندی در فارس

در استان زیبای فارس برای جلوگیری از اتفاقات ناگواری چون سرقت،گم شدن وسایل و... نیاز به نصب دوربین مداربسته [...]