آیا نصب دوربین مخفی در منزل مجازات دارد؟

2024-04-08T14:55:59+04:30By |

دوربین های مخفی یکی از انواع دوربین های مداربسته هستند. نصب دوربین های مداربسته به خودی خود ممنوع نیست. اما برای نصب آن ها باید از قوانین نصب دوربین .....