رسیور و یا دستگاه ضبط دوربین مداربسته چیست؟ + قیمت

سیستم دوربین های مداربسته از تجهیزات بسیاری تشکیل شده است. این تجهیزات شامل دستگاه ضبط، کابل تصویر و برق، [...]