فریم ریت در دوربین مداربسته چیست؟ (FPS)

هر فریم از یک تصویر ثابت تشکیل شده است. به طور کلی تعداد فریم و یا فریم ریت به [...]