فریم ریت در دوربین مداربسته چیست؟ (FPS)

2024-02-20T15:06:32+03:30By |

هر فریم از یک تصویر ثابت تشکیل شده است. به طور کلی تعداد فریم و یا فریم ریت به تعداد فریم های یک تصویر در ثانیه گفته می شود که .....