تفاوت های دو نوع حسگر ccd و cmos چیست؟

2023-04-15T11:13:39+04:30By |

به طور کلی دوربین های مداربسته دارای دو نوع سنسور تصویر هستند. سنسور CCD و CMOS دو حسگر تصویر در سیستم های مداربسته هستند. این دو سنسور دارای تفاوت .....