تعقیب هوشمند (Smart Tracking) دوربین مداربسته

2022-08-09T11:50:13+04:30By |

دوربین های مداربسته دارای قابلیت و ویژگی های مختلفی هستند. هر روز با پیشرفت تکنولوژی سیستم دوربین مداربسته نیز پیشرفته تر و حرفه ای تر عمل می کند. یکی .....