تکنولوژی WDR چه کمکی به تصویر می کند و تفاوت آن با DWDR چیست؟

2022-08-13T14:22:39+04:30By |

حتما در زمان انتخاب و تحقیق درباره دوربین های مداربسته با واژه هایی مانند WDR، BLC، HLC و... برخورد کرده اید. انواع دوربین مداربسته دارای تکنولوژی و قابلیت های بسیاری .....