تبدیل گوشی به دوربین مداربسته

بسیاری از افراد که در خانه از سالمند و یا کودک نگهداری می کنند، به دنبال راهی برای نظارت [...]