تبدیل گوشی به دوربین مداربسته

2022-08-23T17:01:43+04:30By |

بسیاری از افراد که در خانه از سالمند و یا کودک نگهداری می کنند، به دنبال راهی برای نظارت بیشتر هستند. همچنین در عین حال می خواهند این نظارت .....