انواع سنسور دوربین مداربسته و بهترین سنسور تصویر

2023-04-30T14:51:17+04:30By |

دوربین مداربسته از اجزا و قطعات مختلفی تشکیل شده است. یکی از اجزا و قطعات دوربین مداربسته حسگر تصویر یا همان سنسور تصویر دوربین مداربسته است. وظیفه این قطعه .....