نحوه اتصال دی وی آر به اینترنت

2024-01-22T14:54:53+03:30By |

تصاویر در سیستم مداربسته آنالوگ در دستگاه‌های dvr ذخیره می‌شود. با استفاده از اینترنت می‌توانید تصاویر را از راه دور مشاهده کنید. برای مشاهده تصاویر از راه دور نیاز .....